Blog, Onderwijs

Over de penis in vol ornaat en mijn ode aan de leerkracht

Vorig jaar startte ik, als lerarenopleider, zélf met onze eigen opleiding lager onderwijs. Lees hier welke inzichten het me al bracht.