Opiniestukken

Mijn man beweert dat ik over alles, ja werkelijk over alles, een mening heb. Gelukkig kan ik af en toe terecht met die mening in kranten of tijdschriften.

De Morgen

Het systeem van vaste benoemingen nodigt uit tot onderpresteren. 16-03-2018.

Alleen maar ‘ja maar’ reacties op het Grote psychiatrierapport. 27-02-2017.

Onmacht is geen misdaad. Onwil misschien wel.  28-02-2016.

Kiezen voor de dood, alsof er zoveel keuze is.  25-10-2016.

Beste mevrouw De Block, ik was zo een langdurig zieke.  03-12-2015.

Is er wel plaats voor mensen zoals Jonathan, zoals ik. 22-05-2015.

Knack

 Er is geen enkele geestestoestand waar zoveel misverstanden over bestaan als over psychose.  13-11-2017.

Zaak Jonathan Jacob: de isoleercel is een relikwie uit ver vervlogen tijden.  23-02-2016.

VRT nws

Wat nu met mij, ik, psychiatrisch patiënt?  26-02-2016.