Opiniestukken

De Morgen

Het systeem van vaste benoemingen nodigt uit tot onderpresteren. 16-03-2018.

Alleen maar ‘ja maar’ reacties op het Grote psychiatrierapport. 27-02-2017.

Onmacht is geen misdaad. Onwil misschien wel.  28-02-2016.

Kiezen voor de dood, alsof er zoveel keuze is.  25-10-2016.

Beste mevrouw De Block, ik was zo een langdurig zieke.  03-12-2015.

Is er wel plaats voor mensen zoals Jonathan, zoals ik. 22-05-2015.

Knack

 Er is geen enkele geestestoestand waar zoveel misverstanden over bestaan als over psychose.  13-11-2017.

Zaak Jonathan Jacob: de isoleercel is een relikwie uit ver vervlogen tijden.  23-02-2016.

VRT nws

Wat nu met mij, ik, psychiatrisch patiënt?  26-02-2016.